Rozprodání obecního majetku třetí straně

Vážení spoluobčané,

vedení našeho městyse hodlá ve velmi rychlém tempu prodat nemovitý majetek obce třetímu zájemci, tzn. nikoli stávajícím nájemníkům. Tato možnost existuje a není nezákonná. Přesto ale snaha o poněkud překotný prodej neznámému zájemci či zájemcům, vyvolává množství otázek.

Číst dál: Rozprodání obecního majetku třetí straně

Poplatek za psa? O proč ne i za jiná zvířata?

Poplatek za psa?

Na nadcházejícím zastupitelstvu se bude projednávat vyhláška 2016/01, která stanovuje výši poplatku za psa. Je to správné? Proč platit za psy a neplatit za kočky, koně, krávy, ovce či slepice? Vzhledem k tomu, že s poplatkem "za majetek" nesouhlasím, připravil jsem pro zastupitele následující materiál.

Číst dál: Poplatek za psa? O proč ne i za jiná zvířata?

Zákeřné dopravní značky ve Zlonicích

Pane starosto, z původního návrhu, který sic nebyl perfektní a bylo k němu vzneseno několik připomínek, mohl vzniknout rozumný projekt, na kterém se shodli občané, zastupitelé, projektanti i vedení. Bohužel po téměr roce místo rozumného projektu, předkládáte zmetek, který má více logických chyb, než bylo k původnímu dokumentu vůbec vzneseno připomínek od všech občanů. ...  V dokumentu se nacházejí opět logické chyby na které jsem upozorňoval a dokonce přikazují řidiče  jet rychleji než je záhodno. ... Nemyslím si, že v tomto okamžiku zastupujete vůli občanů Zlonic.

 

Číst dál: Zákeřné dopravní značky ve Zlonicích

Privatizace s mnoha otazníky

     Privatizace domovního fondu z majetku obcí ve většině případů prodeje jeho nájemníkům probíhá od 90-tých  let 20. století. Snaha o ni proběhla i ve Zlonicích.  Pro nezájem ze strany nájemníků, však neúspěšně. V době, kdy byl radním i současný starosta pan Chochola, navrhoval, aby byly domy systematicky jeden po druhém opravovány.

Číst dál: Privatizace s mnoha otazníky

Odprodej domů (bytů) v majetku Městyse Zlonice

Vážený pane starosto,


dovoluji si Vám, jako člen zastupitelstva, adresovat tento otevřený dopis. Velmi mě těší, že jste na zastupitelstvu otevřel otázku možného odprodeje nájemních domů. Jsem rád, že se mnou sdílíte názor, že soukromý vlastník se postará o objekt lépe, než veřejná správa.

Číst dál: Odprodej domů (bytů) v majetku Městyse Zlonice

Dojmy ze zastupitelstva - listopad 2015

Včera se konalo zasedání zastupitelstva městyse Zlonice. Premiérově v nových prostorách „kulturního střediska“. Jako zastupitele mě potěšila milá novinka. Měli jsme před sebou stůl pro položení materiálů. Zrovna minulé zastupitelstvo jsem na toto upozorňoval v souvislosti s projednáváním nového zasedacího pořádku.  Při zahájení starosta využil audiotechniku, také jedna z novinek, kterou navrhovala v minulosti paní Kozumplíková, ale vzhledem k velmi dobré akustice v nových prostorách bylo její použití pro nadbytečnost zamítnuto.

Číst dál: Dojmy ze zastupitelstva - listopad 2015