Poplatek za psa? O proč ne i za jiná zvířata?

Poplatek za psa?

Na nadcházejícím zastupitelstvu se bude projednávat vyhláška 2016/01, která stanovuje výši poplatku za psa. Je to správné? Proč platit za psy a neplatit za kočky, koně, krávy, ovce či slepice? Vzhledem k tomu, že s poplatkem "za majetek" nesouhlasím, připravil jsem pro zastupitele následující materiál.

 

Vážení občané, vážení zastupitelé, vážený pane starosto,

chápu, že stávající vyhláška Městyse Zlonice o poplatků za psa 1/2010 musí být přepracována dle doporučeného znění ministerstvem a následně schválena zastupitelstvem.

Znění zaslané městysem neřeší hlavní a zásadní věc!

Je placení za psa správné?

Opravdu chceme extra danit některé občany na základě „druhu majetku“? Já jsem proti!

Proč nenavrhujete také zdanit poplatek také majitele koček? Koní? Krav, ovcí či dalších zvířat? Proč ne daň z opice? Ve Zlonicích je takových lidí, co si v sobotu nad ránem vyjdou s opičkou a jaký bordel dělají a někdy jej i po sobě na místě zanechají. Proč tedy platit zrovna jenom psa?  Jaké další náklady má obec zrovna se psy, na rozdíl od jiných zvířat?

Máte na mysli třeba úklid exkrementů? Majitel má povinnost je uklidit. Proč budeme trestat preventivně poplatkem všechny a ne jen pokutou ty, co po svých psech neuklízejí? Berete v potaz ty majitele psů, kteří mají psy jen na svém pozemku a po obci s nimi nechodí? Ti také musejí poplatek platit. Jakou další „výhodu“ získají majitelé psů za placení poplatku?

Za druhé, navrhované znění navyšuje poplatek za vlastnictví psa o Břešťanech, Tmáni, Lisovicích a Vyšínku o 50%. Proč? Vyjádřili se k tomu osadní výbory?

Za třetí: Platba za prvního psa je nižší než za dalšího. V případě, že má majitel dva psy, platil by dle návrhu 150+250. Na tom není nic nepochopitelného. Nicméně, majitel může toto pravidlo obejít tím, že nechá druhého psa napsat na manžela/manželku, děti apod. Tím dojde k jeho úspoře a obejití tohoto poplatku. Navíc poplatek má povinnost platit ten, kdo má trvalý pobyt ve Zlonicích nebo v přidružených obcí, nikoliv ten majitel, kdo tu fakticky bydlí a trvalý pobyt má jinde.

Shrňme to: Buďme pokrokoví, schvalme takové znění vyhlášky které nediskriminuje část občanů oproti jiným. Schvalme takovou vyhlášku, aby byla spravedlivá a Zlonice se staly příkladem pro zbytek naší země. Navrhuji tedy tento nesmyslný poplatek, tuto nesmyslnou daň z majetku nevybírat a vyhlášku zrušit. V případě, že ji dle naší legislativy obec musí mít, nastavit částku za vlastnictví psa na nulovou výši.


Ekonomický důsledek opatření:  Obci se sníží příjem ve výši cca 66 tisíc korun ročně. Obec přestane muset řešit administrativu s výběrem poplatků.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh OZV 1/2016 o místním poplatku ze psů v upraveném znění a to tak, že veškeré částky v článku 5.1 stanovuje na výši 0 Kč.