Volební program pro komunální volby 2018

Svěřte obec do správných rukou!
Volební program pro komunální volby 2018 - kandidátů MS ODS Zlonice, Strana Svobodných Občanů a nezávislí kandidáti.

Náš program vychází z přesvědčení, že odpovědnost za vlastní osud má každý občan především ve svých rukou. Svojí prací, iniciativou a tvořivostí může působit na své okolí a spoluvytvářet věci veřejné.

1. Majetek, finance a poplatky

- Spravovat obecní majetek ku prospěchu obce, zamezit nevýhodným směnám či prodejům majetku, snížit hřbitovní poplatky,  zrušit poplatkz za psy.
- Žádné zbytečné investiční projektz, které se nerealizují.
-Vybrané nájemné z obecních bytů celé proinvestovat zpět do bytového fondu, který je v značně zchátralém stavu.
-Opravy chodníků a přístupových cest, dořešit koncepci náměstí.
-Dostupná veřejná správa obce

2. Bezpečnost
- Posílat pravomoc městské policie v obci, cíleně úkolovat práci strážníků
- Zvýšit ostrahu proti nedisciplinovaým řidičům ohrožující děti a chodce

3. Doprava, komunikace, místní rozvoj
- Realizace kruhového objezdu na křižovatce směr Břeštany-Vyšínek-Šlapanice
- Zřídit výtah v budově radnice pro invalidní a starší občany
- Vybudovat přístupovou cestu k rybníku včetně cesty pro pěší okolo rybníku vhodnou k procházkám

4. Sociální péče, zdravotnictví
- Dbát na zvýšení dostupnosti zdravotní péče v obci, vybudovat bezbariérový vstup do zdravotního střediska s novým systémem vstupních dveří.
- Poskytnutí prvotní sociální podpory v krizové situaci, podpora seniorů formou zajištění pečovatelských služeb.

5. Kultura, sport a volný čas
- Transparentní spravedlivé rozdělování podpory a finančních příspěvků pro spolky, organizace a zájmové skupiny, vybudovat veřejné dětské hřiště jelikož místní hřiště jsou majetekm různých zájmových spolků
- Využí obecní plochy pro výsadbu zeleně a sportovní nebo relaxační činnosti obyvatel, podporovat pestrý společenský život obce.