Rozprodání obecního majetku třetí straně

Vážení spoluobčané,

vedení našeho městyse hodlá ve velmi rychlém tempu prodat nemovitý majetek obce třetímu zájemci, tzn. nikoli stávajícím nájemníkům. Tato možnost existuje a není nezákonná. Přesto ale snaha o poněkud překotný prodej neznámému zájemci či zájemcům, vyvolává množství otázek.

Na jednáních zastupitelstva městyse, což je nejvyšší rozhodovací orgán obce, orgán s velkými pravomocemi, ale s o to větší odpovědností, jsem se mnohokrát snažil tyto otázky položit. Odpovědi byly téměř vždy, nejasné. Proto jsem přesvědčen, že by tyto otázky měly být položeny znovu veřejně a zodpovězeny s plnou vážností všem obyvatelům městyse. Prodávané nemovitosti nejsou majetkem radnice, ale jsou majetkem všech obyvatel Zlonic.

Všichni víte, že zde žiji celý život, žije zde i rodina mého syna, a proto mi na budoucnosti obce skutečně záleží. To jsem se také snažil prokázat svým působením na radnici v minulosti. Nechci rozhodně brzdit další zásadní rozvoj, který bude snad získáním finančních prostředků z privatizace, rychleji pokračovat. Ale prodej celého seznamu domů neznámému vlastníkovi není bez rizik. Zvláště v současné době, kdy dnes a denně můžeme slyšet stížnosti starostů jiných měst a obcí, kde byl domovní fond nezodpovědně prodán bez závazků a brzd pro kupující stranu. Litvínov a Most již nejsou dnes tolik aktuální, zato např. Sokolov má s nájemníky podobně prodaných domů velké starosti a nepříjemnosti.

Proto tedy moje otázky :

1/ Proč nebyl projekt privatizace domovního fondu uveden ve volebním programu stran, které „vládnou“ na radnici, aby se občané před svojí volbou mohli podle tohoto budoucího záměru rozhodovat? Prodej majetku je vždy zásadní záležitostí a obyvatelé by měli tedy vědět, co je s nastupujícím vedením radnice čeká a nikoli být „překvapováni“ náhlými nápady

 2/ Proč nebyla řádně, právně prokazatelně a s dostatečnou časovou rezervou pro rozhodování, učiněna nabídka stávajícím nájemcům, aby bylo jasné a zřetelné, zda o koupi buď po jednotlivých bytech, nebo celé nemovitosti nemají zájem?

 3/ Proč je privatizován dům, v němž ordinují lékaři, či budova zámku, která by v budoucnosti při troše snahy, mohla mít určitý rozvojový potenciál? A zároveň proč jsou některé domy z celkového seznamu pro privatizaci, vyjmuty?

 4/ Proč vedení obce překotným prodejem před koncem svého mandátu omezuje rozhodování dalšího budoucího zastupitelstva?

 5/ Jak bude zajištěno, aby se nový majitel nemovitostí o ně staral s péčí řádného hospodáře a

a/ opravil je bez zásadního zvýšení nájmu pro nájemníky?

b/ nevložil na ně zástavní právo, nenechal zástavu propadnout a následně nebyly prodány v dražbě komukoli dalšímu?

c/ nepoužil v budoucnu uvolněné byty jako nechvalně známé ubytovny? Ty potom přinesou velký zisk majiteli nemovitosti, ale velké těžkosti sousedům i celé obci.

d/ zda bude do kupní smlouvy vložena klauzule, že nebude-li se nabyvatel starat s péčí řádného hospodáře, či pokud by hodlal nemovitosti prodat dál, je povinen objekt vrátit za stejnou cenu prodávajícímu a ten je povinen je odkoupit?

e/ jak budou využity finanční prostředky získané prodejem a jaká pozitiva obyvatelům Zlonic, z jejichž majetku, tj. z majetku v jejich intravilánu se prodávají, přinesou?

Vážení spoluobčané, nejsem vůbec zásadním odpůrcem privatizace obecního majetku, ale se znalostí situace v nájemního domech, jejich technického stavu i složení obyvatel, s vědomím, kolik peněz se na nájmech vybere-není to zase tak málo, jsem přesvědčen, že v takto zásadním rozhodování by mělo být postupováno a následně rozhodováno jinak.

 Rudolf Čížek,
člen zastupitelstva