Zákeřné dopravní značky ve Zlonicích

Pane starosto, z původního návrhu, který sic nebyl perfektní a bylo k němu vzneseno několik připomínek, mohl vzniknout rozumný projekt, na kterém se shodli občané, zastupitelé, projektanti i vedení. Bohužel po téměr roce místo rozumného projektu, předkládáte zmetek, který má více logických chyb, než bylo k původnímu dokumentu vůbec vzneseno připomínek od všech občanů. ...  V dokumentu se nacházejí opět logické chyby na které jsem upozorňoval a dokonce přikazují řidiče  jet rychleji než je záhodno. ... Nemyslím si, že v tomto okamžiku zastupujete vůli občanů Zlonic.

 

Přinášíme vám znění celého dopisu zastupitele za Svobodné Martina Kratochvíla panu starostovi ke zveřejněnému materiálu o změně dopravního značení ve Zlonících. Jedná se o přepracovanou verzi dopravního značení (lze nalézt na webu Zlonic zde - je to ale pěkně schované, byl jsem však úřadem upozorněn), která měla reflektovat připomínky a dohodnuté změny na schůzi odborníků a občanů na podzim 2015. Bohužel tomu tak není.

O vzniku dokumentu a prvních připomínkách jsme již psali.

 

Vážený pane starosto,

dovoluji si Vám, jako člen zastupitelstva městyse Zlonice dát další, zásadní připomínky k zaslanému přepracovanému dokumentu „Pasportizace dopravního značení – Zlonice“.

Po zveřejnění prvotního projektu a následné společné schůzce občanů, zástupců města a projekční firmy jsme došli k několika řešení které jste slíbil projednat s policií a dalšími orgány. Výsledný dokument se však odlišuje od všech těchto návrhů. Nemyslím si, že v tomto okamžiku zastupujete vůli občanů Zlonic.

 V dokumentu se nacházejí opět logické chyby na které jsem upozorňoval a dokonce přikazují řidiče  jet rychleji než je záhodno. Žádám Vás tímto o poskytnutí zápisů či vyjádření policie a jiných orgánů týkající se této záležitosti a  jejich zveřejnění aby i občané měli tu čest seznámit se s absurditou, která dává všanc jejich životy. Původní záměr občanů, dohodnutý na společné schůzi je totiž transformován do pořádné a nebezpečné blbosti – s prominutím.


Zásadní připomínka č.1 – Vyšínek

Vytváříte zónu, ve které je přikázána minimální rychlost 30km/hod. V původním návrhu byla použita rychlost DOPORUČENÁ. To nikdo z tvůrců projektu č. 2 a policistů nezná dopravní značky? (značky 395 a 396)


Zásadní připomínka č. 2  – Vyšínek

V projektu je neoznačená značka hlavní silnice (mezi značky č.3 a č. 304). Tím zřejmě označuje křižovatku ze směru Zlonice-Páleč. Nicméně ze směru Páleč-Zlonice není žádná značka a přitom je tam díky přidané značce vedlejší komunikace která se napojuje. Tady vznikou kolize!


Zásadní připomínka č. 3 – Vyšínek

Mezi značky 304 a 387 - obě hlavní silnice - je několik odboček. Hlavní silnice platí jen pro jednu.  Bylo by vhodná alespoň dodatková tabulka o tvaru křižovatky či opakování. Nebo označení výjezdů jako účelových pomocí červených sloupků.

Zásadní připomínka č. 4 – Vyšínek

Mezi značky 395 a 402 (začátek a konec zóny) za návsí směr na Zlonice, je poměrně rozestup. Je to záměr? Nebo jen lidová tvořivost projektanta, zpomalit směr na Zlonice na rovince o cca dalších 200 metrů. Nebyla by to až taková chyba, ale v mezičásti, která není zachycena na ani jednom obrázku je vyustnění místní (či účelové) komunikace, kterou jsme se  na schůzce dohodli označit! Na projektu označená není a navíc ve směru, kde se připojuje není rychlost omezena na rozdíl od protisměru. To postrádá logiku!


Zásadní připomínka č.5 – Lisovice

Opět nařizujete řidičům dle značek na zóně jet minimálně 30km/hod. Záměr byl stanovit DOPORUČENOU rychlost 30km/hod.


Zásadní připomínka č. 6 – Zlonice

Ve Zlonicích, oblast (Nádražní, Pejšova, Komenského) je uzavřena do zóny 40km/hod. Budiž, nicméně hranice zóny není dle dohody, Ze strany „od kostela“ byla zkrácena a začíná až u zdravotního střediska. Tam kde zóna není, je stejně umístěna značka max povolená rychlost 40km/hod! To postrádá logiku. Dle vašeho záměru  je v uličkách Denisova, Purkyňova, Alešová, Máchova a část K Vypichu, povolena max. 50km/hod.  Pouhým přesunem navrhovaných značek zóna (411,412 ke křižovatce Nádražní – Komenského), posunutí 409,410 do pozice (81,82) a posunutím značek 407,408(z místa za křižovatkou, před ní – do pozice blízké 355) dojde k rozšíření zóny a odstranění zbytečné značky 40km/hod která by byla navíc. Tím se zjednoduší situace pro řidiče, protože ubydou značky.


Zásadní připomínka č. 7 – Zlonice

Značka č 217 – vedlejší silnice je umístěna příliš hluboko v křižovatce u hospody „Koruna“ od bytovek z Pippichovi ulice. Vzhledem k tomu, že tato frekventovější křižovatka je kupodivu z ostatních směrů dle projektu neoznačená, doporučuji značku č 217 posunout až ke křižovatce. Nebo křižovatku označit z ostatních směrů hlavní silnice + tvar křižovatky.


Zásadní připomínka č. 8 – Zlonice

V původním návrhu byla značená křižovatka před prodejnou potravin z hlavních směrů, toto označení jsme vzhledem k nejvíce frekventované silnici vítali. Značení ve verzi 2 zmizlo. Je označen jen výjezd značkou STOP (199 či 417, z výkresu není patrné)  ale hlavní silnice označená není. Zvláštní, že na mnohem méně frekventovaných ulicí, značíte skoro každý výjezd i hlavní silnici.


Zásadní připomínka č. 9 – Zlonice

Křižatku u značek 376,204 (ulice Husova) značíte opět jen ze dvou směrů, třetí a v případě značení kolizní směr zůstává bez označení.


Zásadní připomínka č. 10 – Zlonice

V ulici Kpt. Jaroše značíte vyustění z ulice Hálkova, ale již neznačíte další (ve směru na Vyšínek) opticky stejné ne-li širší vyústění z účelové komunikace. Umístění červených sloupků značící účelovku by toto vyustění jednoznačně ošetřilo.


Pane starosto,
z původního návrhu, který sic nebyl perfektní a bylo k němu vzneseno několik připomínek, mohl vzniknout rozumný projekt, na kterém se shodli občané, zastupitelé, projektanti i vedení. Bohužel po téměr roce místo rozumného projektu, předkládáte zmetek, který má více logických chyb, než bylo k původnímu dokumentu vůbec vzneseno připomínek od všech občanů. Tyto chyby, pokud vznikly přímo u projektanta, můžou být podrthnuty tím, že projekční firma byla vybrána bez výběrového řízení i když s posvěcením některých zastupitelů.  Přijde mi, že projektant u projektu minimálně podřimoval! V případě, že toto značení vzniklo na základě vyjádření policie, velmi se bojím o budoucnost bezpečnosti na našich cestách vzhledem ke kvalitám odpovědného policisty.