Dojmy ze zastupitelstva - listopad 2015

Včera se konalo zasedání zastupitelstva městyse Zlonice. Premiérově v nových prostorách „kulturního střediska“. Jako zastupitele mě potěšila milá novinka. Měli jsme před sebou stůl pro položení materiálů. Zrovna minulé zastupitelstvo jsem na toto upozorňoval v souvislosti s projednáváním nového zasedacího pořádku.  Při zahájení starosta využil audiotechniku, také jedna z novinek, kterou navrhovala v minulosti paní Kozumplíková, ale vzhledem k velmi dobré akustice v nových prostorách bylo její použití pro nadbytečnost zamítnuto.

A co se na zastupitelstvu událo?

Nebudu popisovat zastupitelstvo chronologicky. Spíš nastíním zásadnější věci.

Začne privatizace bytového fondu!

Zastupitelé velmi těsnou většinou (8 pro – 8 hlasů bylo třeba) schválili záměr začít s přípravou privatizace bytového fondu. Tedy prodeje bytů lidem. Starosta zmínil tři možnosti jak to technicky provést s tím, že se zatím ani pro jednu nepřiklání a že je to otázka dalšího jednání. Vzhledem k tomu, že jsme před zastupitelstvem nedostali k tomuto bodu žádné materiály, jediné co nás upozorňovalo byl bod v programu „Návrh na záměr o prodeji obecních domů“, vystoupil jsem s improvizovanou řečí. Jelikož jsem přesvědčen, že o byty se postará lépe soukromý vlastník než obec, viz. stav bytů ve Slaném, podpořil jsem schválení tohoto kroku. Dále jsem však upozornil na potřebu myslet na nájemníky a vzhledem k situaci, kdy mnozí z nich investují v dobré víře do pronajatého bytu, nabídnout jim byty k odprodeji přednostně. Nejsem příznivcem vzniku jednoho velkého družstva, byl bych rád, aby se lidé mohli rozhodnout sami jak to chtějí. Ať už si založí své společenství, družstvo, koupí celý dům jako jednotlivec apod. Zároveň jsem veřejně slíbil, že dodám starostovi vlastní návrh možnosti průběhu privatizace bytového fondu, který během několika týdnů zpracuji.

Obec nekoupí traktor.

Ač to nebylo zařazeno v programu - avšak leták na traktor nám byl doručen s materiály na zastupitelstvo - byl tento bod probírán v diskusi. Nelíbí se mi, že obec bobtná a rozrůstá se tu o stroj, tu o zaměstnance a rostou jí tím povinnosti a mandatorní výdaje s tím spojené. Můj zásadní argument, proč nekoupit traktor  nakonec bylo, že na základě jedné nabídky, jednoho letáku, se přeci zastupitelé nemohou objektivně rozhodnout o koupi stroje. Vždyť je to bez výběrového či poptávacího řízení. Apeloval jsem tímto na zastupitele, ať své rozhodnutí zváží. Na starostovi výzvu o hlasování, hlasovali 4 zastupitelé pro. Starosta ani nenechal dokončit hlasování, takže nevím kdo by byl proti a kdo by se zdržel.

Zlonice se stanou provozovatelem vodovodu.

I přesto, že na minulém zastupitelstvu byl vyjádřen některými zastupiteli nesouhlas se vznikajícím stavem a hlavně nevzniklo usnesení o schválení servisní smlouvy s Veolií na provoz obecního vodovu, starosta pokračuje v činnosti, aby se Zlonice staly provozovatelem vodovodu. Tedy všichni občané dostanou výpověď od Veolie, budou si muset uzavřít novou smlouvu s obcí a obec bude řešit veškerou agendu s vodou, od plateb až po dodávku. Nejsem přesvědčen o tom, že toto obec bude provádět efektivně. Obec neumí vymáhat dlužné pohledávky a jak ne-bojuje s neplatiči nájemného tak to dopadne stejně s neplatiči za vodu. Jelikož je situace s vodovodem mírně odlišná od provozování „nájemních bytů“, nejsem příznivcem prodeje vodovodu. Ale obec by měla na základě výběrového řízení vybrat provozovatele, který se o vše postará a třeba každé čtyři roky hledat nového možného provozovatele, který nabídne lepší služby za menší peníz. A to se bohužel neděje.

Budou nové chodníky?

Nebudou. Sice se sem tam nějaký chodník náhodně opraví, připravuje se třeba výstavba chodníku proti škole v Komenského ulici. Pan starosta ještě zmínil další akce, co se opravilo nebo která silnice se dočká opravy povrchu. Opravou asi však nebude nový povrch. Žádný postupný plán na opravu všech ulic není. Starosta argumentoval tím, že dle pasportizace komunikací z roku 2008 by oprava vyšla na 220 milionů. Připustil, že v současných cenách by to bylo třeba jen 110 miliónu. A při 1 miliónu ročně by se tedy cesty opravovaly 100 let.  Můj názor je jiný. Pokud je třeba 110 milionů na opravu všech chodníků a cest, tak si mohu dát cíl, že bude vše opraveno za deset let. A tomu přizpůsobím rozpočet. Bude tedy třeba investovat cca 11 miliónů korun do chodníků a cest každý rok. A za deset let bude opraveno.  Případně se nabízí souvislost s užitím získaných prostředků z privatizace bytového fondu vázaným způsobem do oprav chodníků a cest. A ještě jednu informaci jsem zjistil. Pokud byste si chtěli opravit chodník před vaším domem svépomocí máte možnost a obec vám dodá materiál na požádání zdarma.

Transparentní účet?

Zkritizoval jsem současný transparentní účet, neboť i přes rozhodnutí zastupitelstva zveřejňovat veškeré pohyby na účtu tomu dosud tak není. Jsou zveřejňovány jen pohyby odpovídající zapsaným fakturám a nikoliv všechny pohyby. Také stále chybí výpis za měsíc březen, na což jsem upozorňoval již v září na zastupitelstvu. Také forma zveřejnění je nevhodná, protože je to na webu městyse velmi těžko dohledatelné.

Závěrem bych rád dodal, že mám z průběhu posledního zastupitelstva pozitivní pocity. I přesto, že ne se vším souhlasím, začíná být zastupitelstvo otevřenou diskusí a přestává být strohou hlasovací mašinou zvedačů ruky. Na druhou stranu musíme jako opozice radu městyse stále hlídat a na nedostatky upozorňovat, protože nejsou schopni dodržet vlastní pravidla (např. jednací řád) a některá schválená usnesení zcela neplní.