Rozhovor s kandidáty pro Slánské Listy

Rudolf Čížek a Josef BarákRedakce Slánských listů nám položila několik otázek.

Pane Čížku, vy jako lídr kandidátky s čím jdete do voleb?

Jako hlavní bod programu máme transparentnost. Občané nevědí, co obec chystá, jaké jsou rozpracované projekty, jak vybírá firmy pro zakázky. Na posledním zastupitelstvu jsem se ptal jak je to se stavebním povolením pro vodovod Lisovice - Vyšínek. Záležitost byla bagatelizována bez jasné odpovědi. Další akce - výstavba některých chodníků nebyla řešena stavebním povolením vůbec. Jako argument na neexistenci stavebního povolení, starosta odvětil, že lidem se to líbí. Měl bych pochopení, kdyby se argumentovalo tím, že se jedná o opravu chodníků, tam není v některých případech povolení zapotřebí, ale riskovat porušení zákona, a pak vracení dotací z realizovaných akcí, je neúnosné riziko.

 

Pane Kratochvíle, vy jste členem Svobodných, avšak v těchto volbách budete na kandidátce ODS.

Ano, budu. Zlonice nejsou velké město a není moc lidí, kteří se o dění v obci zajímají. Přišlo mi, že je důležitější najít shodu v tom, jak by měla být obec řízena a lidem nabídnout jednu silnou kandidátku s lidmi, kteří mají stejný názor na to jak by měla obec postupovat a hospodařit. A mohu říct, že mé názory jsou velmi podobné jako pana Čížka, pana Baráka či paní Slavíkové.

 

Pane Baráku, proč jste se rozhodl kandidovat?

Sleduji dění v obci a se současným stavem její správy nejsem příliš spokojený. Jsem přesvědčený a věřím tomu, že když chci, aby se něco změnilo, musím pro to také něco udělat i já sám.

 

Pane Čížku v případě, že byste byl zvolen starostou Zlonic, co můžete občanům slíbit?
Určitě bych se vrátil k rozdělané práci z roku 2012, kdy jsem starostoval. Například
jsme chtěli vybudovat chodník k zastávce u školy s novým přechodem pro chodce a novou zastávkou s hlavním důrazem na bezpečnost dětí před školou. Tato akce byla dotažena až do stavebního povolení s rozpočtem 1,5 mil.korun. Bohužel nové vedení obce tuto akci nedokázalo realizovat a nechala propadnout stavební povolení. Snažil bych se plnit volební program, se kterým jdu do letošních komunálních voleb. Namátkou vybírám třeba bezplatný svoz odpadu, v nájemních domech investovat pevně danou částku z vybraného nájemného zpět do rekonstrukcí, bezbariérový vstup do zdravotního střediska, což maminkám usnadní vjezd s kočárky atd. Hlavní ale pro mne bude spokojený občan, který ví, že se na obec může s důvěrou obrátit při řešení svých záležitostí, které souvisejí  s veřejným životem obce.

 

Pane Kratochvíle, vy chcete prosadit jiné finacování spolků ve Zlonicích?Setkání s Martinem Kratochvílem, Rudolfem Čižkem a Josefem Barákem

Ano, současný systém podpory není transparentní. Po vydání mého článku „Zlonické zápisNICky“ jsem byl kritizován, že nenavrhuji řešení, proto jsem jej představil. Debata na toto téma v budoucnu jistě mezi zastupiteli proběhne. Rád bych však zdůraznil, že to hlavní je transparentnost a vyrovnané hospodaření. Jak na začátku poukázal pan Čížek, lidé nemají přehled o projektech a pravděpodobně o projektech Zlonic nemají přehled ani její současní představitelé, když neumějí pohlídat stavební povolení. Jako řešení bych navrhoval jednoduchý přehled, třeba zveřejnění na webu. Jméno projektu, jeho stručný popis, kdy to projednala rada, kdy zastupitelstvo, jaká je odhadovaná cena, v jaké fázi se nachází realizace a jaké výdaje k danému projektu se vážou. Jednou za měsíc zaktualizovat a všichni by viděli, co obec rozpracovala a jak se věci mají a co je v plánu.

 

Pane Baráku, pokud byste byl zvolen do zastupitelstva, co bude Vaší prioritou?

Mou prioritou by bylo maximálně zpřístupnit a otevřít správu obce všem občanům nejen tak, jak to vyžaduje zákon, ale až tam, kam to zákon povoluje. Jako příklad bych mohl zmínit České Budějovice, kde i když současný zákon nevyžaduje zveřejňování smluv, tak k této praxi již přistoupili. U zveřejňování smluv to ale nekončí. Otevřenost správy obce lze podpořit i v mnoha dalších oblastech, např. u vyhlašování výběrových řízení. Nemělo by se stávat, že radnice nevyhlásí výběrové řízení na veřejnou zakázku jenom proto, že to v daném případě nenařizuje zákon.

 

Děkuji za rozhovor