Rozhovor s Rudolfem Čížkem

Rozhovor s naším kandidátem číslo 1 do obecního zastupitelstva.

Pane Čížku, vy jste byl starostou Zlonic v letech 2006-2012, co hlavního jste řešil?

Po nástupu do mé funkce jsem musel řešit pověstné kostlivce. Musel jsem v rychlosti řešit dostavbu rybníka, kde nebyly vykoupené pozemky. Celou hráz vlastnili 4 vlastníci  a hrozilo vrácení dotace. Zlonice taktéž měly dluhy, například firmě Esta nezaplatily 980 tisíc, ale našly se i další firmy které měly nezaplacené faktury měsíce po splatnosti. Také byl úvěr na plynofikaci akce Břešťany-Tmáň, který je již splacen.

O jakou částku se jednalo u stavby rybníka?

Musela by se vracet dotace 9 miliónů Kč. Ale to nebyly jediné finanční komplikace. Musela se řešit dotace na školu, kde hrozilo vrácení dalších 9 mil. kč a dopočet daně 6,3 miliónu korun.

To byli pěkní kostlivci ve skříni. Co jste řešil dál?

Podařilo se zajistit projekt, financování a stavbu 2. etapy kanalizace ve Zlonicích. Získali jsme na to dotaci 18 miliónů, to bychom z vlastních zdrojů financovali pěknou řádku let. A když jsme u těch kostlivců, taková perlička, čistička odpadních vod. Při mém nástupu byl již 4 roky propadlý zkušební provoz, což jsme museli znovu vyřídit abychom mohli udělat závěrečné vyhodnocení akce. V opačném případě bychom museli vracet dotaci za čističku kolem 10 miliónů korun.

To zní, jako by bez dotací nic ve Zlonicích nešlo.

Dotace na konkrétní projekty určitě uspíší jejich realizaci, ale i bez dotací se nám podařilo realizovat velkou řádku věcí. (Pan Čížek mi podává seznam, je pod článkem ke stažení). Namátkou uvedu: Osvětlení k Vypichu, Lihemannova, Máchova..., zakoupení policejní budovy a rekonstrukce, osazení laviček v obci, měření rychlosti na příjezdech do obce, renovace hasičské zbrojnice, kamerový systém ve Zlonicích, úpravy obřadní síně na obecním úřadě. Za těch 6 let se to stihlo poměrně dost.

Co se stalo po vašem odvolání v roce 2012?

Další rozdělané projekty byly zastaveny nebo nedotaženy. Například projekt vodovodu a kanalizace do Vyšínku byl změněn jen na vodovod, zejména díky výstupu pana Chocholy na zastupitelstvu. Také bych rád podotknul, že v můj poslední den ve funkci jsem zajistil dotaci 400 tisíc na rekonstrukci tělocvičny školy. Na účtu obce v ten den také bylo přes 5,8 miliónů plus těch 400 tisíc korun pro mého nástupce.

Napadá vás nějaký další odstrašující případ od roku 2012?

Jako velká zlodějina je výměna pozemků ve Břešťanech s Agrosem Vraný. Za obdržený pozemek v hodnotě asi 120 tisíc korun, obec dala své pozemky v hodnotě  více jak 600 tisíc korun.  Zastupitelé by se měli hodně zamyslet, jestli jednali v rámci právních předpisů.

Co si myslíte, že bude muset řešit nové zastupitelstvo?

Kromě volby starosty se bude muset vypořádat pravděpodobně s prázdnou obecní pokladnou. Také bude třeba projít rozpracované projekty a studie, a že je jich hodně, aby nepropadla povolení nebo říct, tohle se dělat nebude. A rozhodně nedovolit neustále vytvářet další a další projekty a studie na věci, které se nebudou realizovat, protože na to nejsou peníze. Také se bude muset ověřit, zda realizované stavby mají vůbec stavební povolení apod. Nové zastupitelstvo bude muset jistě také řešit již přidělenou dotaci na kanalizaci, aby splnil všechny podmínky dotace. Dále městys zatím nedokázal napojit obecní domy, čímž obci zbytečně utíkají peníze.

Víte jaká částka?

Pokud budeme počítat domy v Purkyňově, Alšově a Máchově ulici, kde se neplatí, při skromném odhadu a průměrné spotřebě domácnosti 35m3 je to více jak 100 tisíc korun ročně, které ročně obci díky vlastní nečinosti utíkají. Například v ulice Husově bylo vyúčtování za stočné rozneseno pravděpodobně jen u dvou nemovitostí.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně hlasů.