Spravedlivá podpora sportu a spolků

Proč zastupitelé Zlonic navyšují dary některým spolků a jiným ne?

Studiem zveřejněných rozpočtů na stránkách městyse Zlonice jsem si všiml, že finanční podpora pro některé spolky raketově roste. O více jak polovinu za poslední 3 roky! Proč? Proč členové některých spolků mohou využívat podporu obce a jiní si musí platit své zájmy sami ze svého?  Prosazují někteří zastupitelé své zájmy, místo aby hájili zájmy obce? Kde je spravedlnost a systém? Je sport (fotbal, futsal) důležitější než jiní sportovci, kultura, modeláři, rybáři, kynologové a další? Mají snad zastupitelé vlastní prospěch z přidělení daru spolku?

Poznámka: Od roku 2014 platí nový občanský zákoník a občanská sdružení, kluby apod.. se nově nazývají spolky. V článku budu užívat již jen označení spolky.

V roce 2011 byly výdaje na tělovýchovné aktivity 360 tisíc (dary obce spolkům), v roce 2014 to bylo již 570 tisíc (nárůst o 58%). Můžeme si to jako obec dovolit?

Spolkům zaměřujícím se na dětské aktivity bylo v roce 2011 darováno 65 tisíc a v roce 2014 80 tisíc (nárůst o 23%)

Existují ve Zlonicích spolky, které nedostaly žádné prostředky od obce?

Zkusme se zamyslet nad tím, že obec dotuje vybrané aktivity pro některé své občany, ale většina z nás a některé spolky si musí platit aktivity ze svého. Z rozpočtu obce, který je naplňován z našich daní, platíme aktivity jiných "šťastlivců". Cítíte tu nespravedlnost?

Z této situace vidím dvě řešení:
řešení 1První je na první pohled velmi radikální. Zrušit dotace a podporu všech spolků. Ať si každý platí své zájmy a aktivity ze svého. Ubude starostí s hlídáním účelnosti darů či dotace, přerozdělovací mašinérie. Ubude rozhodovací proces a zastupitelé se budou moci věnovat důležitějším věcem. Odstraní se závist, že jeden spolek dostal více než jiný.  Tento krok zrušení darů spolkům, by bylo dobré podpořit ze strany státu tím, že ubyde státní příspěvek obcím na sport a celkově se sníží daňové zatížení obyvatelstva. Lidé prostě budou mít více peněz a budou si je moci utratit tam kde chtějí. Částečně by toto šlo realizovat snížením zatížení daní a poplatků, které má obec ve své moci.

řešení 2Druhé řešení je umírněné, ale věřím, že získat hlasy většiny zastupitelů pro toto řešení bude snažší. Smířím se s tím. Představuji transparentní řešení pravidel přidělování dotací pro všechny spolky působící na území obce. .

Zastupitelé určí obnos peněz, které rozdají spolkům. Jelikož se jedná o dar, částka nesmí rozpočet obce uvést do červených čísel.  Tato celková částka se rozdělí na dvě hromádky o stejné velikosti. První hromádka bude rozdělena poměrně podle počtu členů k celkovému počtu členů ve všech spolcích. Druhá hromádka bude rozdělena podle částky, kterou spolek získal na příspěvcích od členů či darů od občanů obce. U člena je předpoklad, že je občanem obce.

Příklad: Zastupitelé rozhodnou, že  rozdají 1 milion Kč. V obci budou 3 spolky (A, B, C). Spolek A bude mít 50 členů, B 30 členů, a C 20 členů. Spolek A získá na příspěvcích od členů za rok 50.000kč a od sponzorů 25.000kč (A celkem 75 tisíc). Spolek B si vybere 15.000 korun na příspěvcích a získá 25.000 kč od sponzorů (B celkem 40 tisíc). Spolek C si vybere na příspěvcích 40.000 korun a od sponzorů získá 10.000 Kč (C celkem 50 tisíc)

Rozdělení: 1 milionu by pak vypadalo následovně. Nejdříve částku rozdělíme na dvě hromádky 500 tisíc a 500 tisíc. Z první hromádky by spolek A získal 500 * 50 / (50+30+20) = 250 tisíc, B získá 500 * 30 / (50+30+20) = 150 tisíc a C získá 500 * 20 / (50+30+20) = 100 tisíc.
Z druhé hromádky spolek A dostane 500 * 75 / (75 + 40 + 50 ) = 227 tisíc, B dostane 500 * 40 / (75 + 40 + 50) = 121 tisíc, C dostane 500 * 50 / (75 + 40 + 50) = 152 tisíc

Celkově: A = 477 tisíc, B = 271 tisíc, C = 252 tisíc (kontrola: 477+271+252 = 1000)

Také vás napadlo jak jsem ke vzorci dospěl? Napadlo vás, že by vzorec mohl vypadat jinak? Určitě by mohl vypadat různě. Ale formalizováním a zveřejněním systému podpory spolků se předejde dohadování a prosazování zájmů více křičících skupin. Také se předejde sporům a pocitu křivdy, že na ten a ten spolek nezbylo a sníží se i možnost korupce při přidělování příspěvků.   Ve vzorci je navíc zohledněna motivace k získávání prostředků od členů či sponzorů, což považuji za správné.

Vzhledem k tomu, kolik času jsem věnoval úvahám nad spravedlivou podporou a vymýšlením různých vzorců i výrazně složitějších, jsem čím dál tím více přesvědčen, že každý by se měl věnovat tomu, čemu chce, ale za své peníze! Každý totiž při utrácení a hrazení provozu svých aktivit, bude rozvážněji utrácet své peníze, než ty co dostane.  Dalším pozitivním efektem je, že spolky nebudou mít možnost žádným způsobem ovlivnit zastupitele, aby právě jim dali či zvýšili příspěvek.


Vaše komentáře (zasílejte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Jan Chyský: Se spravedlivým rozdělováním příspěvků sportovcům podle předem stanoveného vzorce souhlasím. Ale dovolil bych si nesouhlasit s uváděným příkladem. Příspěvky od obcí jsou vypláceny především proto, aby obec podpořila náročnější sportoviště. Údržba fotbalového stadionu je podstatně náročnější, než údržba místnosti šachového klubu. V uváděném příkladu mi tedy chybí to hlavní - rozdělení peněz podle nákladů na jednotlivá sportoviště. Jedna - největší hromádka by měla být rozdělena ve spravedlivém poměru, kolik kdo zaplatí za údržbu sportoviště. Pokud by tomu tak nebylo, budou-li mít šachysté i fotbalisté stejný počet členů a stejnou výši členských příspěvků / sponzorských darů, šachysté se budou válet v penězích a fotbalisté v dluzích.

Martin Prášil: Neexistuje něco jako objektivní klíč. Vždy to bude subjektivní a je potřeba to mít na paměti. Vždycky to bude někomu vyhovovat a jinému ne. Důležité ty pravidla nastavit tak, aby to bylo průhledné.   Ještě bych rád připomněl, že každý se snaží maximalizovat užitek a to platí o dotacích. Tržní prostředí platí všude i tam, kde ho nehledáte. Osobně bych se věnoval tomu stanovit si částku, kterou si maximálně můžeme dovolit, aby to nešlo na úkor obnovy velmi zanedbané infrastruktury (cca 750 mil Kč). Největším problémem města je spousty mandatorních výdajů daných zákonem a pár dalších v důsledku hospodaření předchozích několika zastupitelství. Tímhle se musí začít a z toho vyjde částka, kterou si město může dovolit. Tak bych doporučil postupovat i ve Zlonicích. Vzorec bych založil na subjektivním názoru na náročnost sportu v poměru k možnostem rozpočtu se stanovením maximální částky na 1 klub. Určitě bych nedal víc jak 1/4 (1/5) jednomu subjektu. Stanovil bych si body. Třeba za počet členů bude bodů = počet členů. Jiný body na zase na náročnost provozu. Vzorec bude například: celkem 10 000 bodů. Celková částka 1 000 000. Cena za 1 bod= 100 Kč. Sportovní klub SK Mokro 2100 bodů = 210 000 Kč překročená maximální částka pro jeden subjekt a pak dostanou jen těch 200 000 Kč. Těch 10 000 Kč navíc se přerozdělí pak mezi ostatní dle počtu bodů. Jen se musí stanovit ta maximální částka, kterou může 1 subjekt získat. To považuji za důležité a předem by se to mělo deklarovat. Protože by se pak mohlo stát v extrémním případě, že některý subjekt získá třeba ¾ z celkových peněz (třeba ten Ferrari klub).

Reakci místostarostky paní Radky Kotěrové z důvodu rozsáhlosti najdete v samostatném článku.