V úterý 3. června nastalo další zastupitelstvo. A začaly se probírat záležitosti obce. Dle informací od starosty již dobíhá investiční akce "rekonstrukce a zateplení školy" a vše je řádně zaplaceno nebo ve splatnosti. Dobrá zpráva?  Jen mezi řečí vyplynulo, že projekt místo původních odhadovaných 15 miliónů stál jen deset a půl miliónu. Normální člověk by zajásal, starosta však nikoliv. Prý bude o tu slevu zkrácena dotace. A nakonec, že budou muset Zlonice ze svého rozpočtu z této investiční akce zaplatit 6.4 milionu.

V podstatě jsme získali dotaci 4.1 miliónu (+6.4M zaplatí obec = 10.5M celkové náklady). I nad takovýmto dárečkem by normální smrtelník zajásal. Za 6.4 miliónů korun získat deset a půl.  Ale pozor! Na investiční akce pro školu bylo vyčleněno v rozpočtu v roce 2012 - 0Kč. V roce 2013 - 2 milióny. V roce 2014 - 1.7 milionu. Také Vám ty počty nesedí?  Obec si vyčlení 3.7 miliónu na investiční akce školy, ale musí zaplatit 6.4 miliónu. Chybí teda 2.7 miliónu.  Zvláštní je, že když se v rozpočtu 2014 podíváte na řádek "Činnost místní správy" a sloupeček rezerva, najdete tam 2.7 miliónu. Jsou to ty peníze, co chybějí? Proč to není zaneseno jako náklady na budovu školy. Tají nám něco obec? Snaží se nepřiznat pravé určení tohoto výdaje?


Pokud obec vyhradí 6.4 miliónu korun jako INVESTICI do budovy školy, očekával bych určitou návratnost této investice. Předpokládejme 20ti letou návratnost. Provozní výdaje hrazené obcí pro školu musejí klesnout o 320 tisíc ročně, aby investice byla investicí a nikoliv výdajem. Pomíjím fakt , že návratnost u investic by měla být o něco rychlejší.

Je tedy otázkou, zda tato investice bude skutečnou investicí, nebo se stane prachprostým mrháním našich společných peněz (v rámci honu na peníze z dotací). Je třeba ohlídat, aby po investicích klesaly provozní náklady a v určeném časovém horizontu investice přinesla zisk. Na moji otázku starosta odvětil, že ušetřené prostředky prý budou použity opět jako investice do školy. Pohlídejme si jeho tvrzení.

A teď se oklikou vrátím ke svému krkolomnému nadpisu zápisNICky. Podívejte se na zápis 1.zasedání zastupitelsta v roce 2014. Myslíte, že tam najdete informaci o 7 miliónovém dluhu? Je to schováno v bodě 7: Rozpočtové opatření 1/2014. Nic víc! Všeobecná mlha, tma a temno. Zkuste se podívat na zápis posledního zastupitelstva z roku 2013, bod o schvalování rozpočtu na rok 2014. Myslíte si, že se dozvíte jaké jsou plánované celkové příjmy, výdaje? Kde nic tu nic. Je sice pravda, že rozpočet najdete i na stránkách (mimochodem stále obsahuje chybu i přes mé upozornění). Jak však můžete věřit, že se dokument na stránkách v průběhu času nemění? Projděte si ostatní zápisy zastupitelstva. Jsou tam jen nicneříkající obecné formulace.

Možná si říkáte, že se snažím jen fabulovat, vymýšlet konspirace, ale podívejte se na velikost rozpočtu v roce 2011 a v roce 2014. V roce 2011 byl rozpočet Zlonic 20 miliónu. V roce 2014 je již 30 milionů. A teď se rozhlédněte v našich Zlonicích. Vidíte stále ty rozbité silnice? Spíš se mi chce říct sil-NIC-e?  A chodníky a chodníčky? Spíš chod-NIC-ky. 

Tento stav se mi nelíbí. Je třeba vytvářet tlak na zastupitele a vedení obce, aby informace zveřejňovali ve výrazně větším rozsahu! Aby informace byly pro občany přehledné a srozumitelné a člověk k jejich pochopení nepotřeboval křišťálovou kouli. Jen transparentností zamezíme mrháním peněz.  Našich peněz.

Ale je třeba se nebát a svůj nesouhlas dávat najevo. My jsme ti, koho zastupitelé zastupují.  Představte si, kdyby se z 30 miliónového ročního rozpočtu dalo použít ke zvelebení obce třeba jen ten nárůst v příjmech za poslední 3-4 roky. Tedy těch 10 milionů.  Co byste v obci změnili? Konečně pořádné cesty a chodníky? Chodníček k rybníku? Dokončená kanalizace? Veřejné osvětlení? Upravená zeleň? Za čtyři roky je to čtyřicet miliónů! Nenechte naše peníze v příštím volebním období svojí apatií zastupitele promrhat.