Přístupová cesta k rybníku

Vodní nádrž V BrůdkuNa program jednání zastupitelstva 10. března 2015 byl zařazen bod: Přístupová cesta k vodní nádrži V Brůdku.

Náš záměr byl zastupitelstvem schválen a to 12 hlasy pro a 1 proti.

Nejde mi o vybudování dlážděného chodníku či asfaltové cesty, jen o to, aby tato existující přístupová cesta, byť i ve stávajícím stavu, byla v majetku městyse. Také nevím, zda budou majitelé pozemků ochotni část pozemku prodat a za jakou cenu, či zapsat věcné břemeno, ale přijde mi mnohem vhodnější řešit vše dopředu a aktivně.  I proto v návrhu uvádím několik alternativ.

Přístupová cesta k vodní nádrži V Brůdku

Současný stav: (na obrázku růžově)

- Přístup od hasičů

- Přístup z Riegrovi ulice "prodloužení"

- Přístup od cesty „Nádraží Zlonice – Vyšínek“

 

Pro přístup se také užívá pěšinka na hranici 2 soukromých pozemků. Majitelé toto zatím tolerují. Pěšinku užívá velká část obyvatel ze západní části Zlonic, kteří jdou k rybníku, fotbalovému hřišti apod. Pěšinkou vzniklo takové „prodloužení Bezručovi ulice“ k rybníku.

Délka pěšinky je cca 100metrů, současná šíře 1m.

 

Záměr:

Pověřit starostu, aby začal jednání se současnými majiteli pozemků o prodeji části pozemku, či jiného právního vztahu tak, aby bylo možné vybudovat přístupovou stezku nebo cestu v majetku městyse k vodní nádrži. Na obrázku označeno oranžově.
Eventuelně hledat alternativní podobné řešení na blízcích pozemcích. Šířku pozemku stezky navrhuji 3 metry.

Nová přístupová cesta k rybníku

 

V první řadě se jedná o jednání s majiteli pozemku v kú Zlonice:
 

- 199/23 (západně od stezky)

(seznam vlastníků pozemku byl před zveřejněním z článku vyjmut, najdete jej například v katastru nemovitostí)

 

- 199/26 (východně od stezky)

 

(seznam vlastníků pozemku byl před zveřejněním z článku vyjmut, najdete jej například v katastru nemovitostí)

-Jiné přilehlé pozemky pro alternativní vedení 199/8 , 199/22 , 199/24