Dopravní řešení Pejšova, Nádražní a K Vypichu

Vážený pane starosto,

dovoluji si Vám, jako člen zastupitelstva městyse Zlonice dát návrh k vyřešení dopravní situace v oblasti vymezenou ulicí Pejšova, K Vypichu a Nádražní.

Řešení předkládám dle podnětu za zastupitelstva od pana Tomáše Čecha a také v souladu s projektem 03 strategického plánu Zlonic.

Současný stav

V současné době chybí v některých „výjezdech“ z ulic kolmých na ulici Pejšova či Nádražní označení „Dej přednost v jízdě“ a tím vzniká nejednoznačná a kolizní situace, která se dosud naštěstí obešla bez nehody. Řidič jedoucí Pejšovou, Nádražní či ulicí K Vypichu získává dojem, že jede po hlavní, zvlášť když v několika prvních přípojných ulicí vidí „dej přednost v jízdě“ i přesto, že hlavní jako taková není označena. Dále uvnitř této oblasti na křižovatkách chybí označení hlavní a vedlejší a dopravní situace je zde řešena „předností zprava“

 

Možné řešení 1 - nedoporučované

Doplnit chybějící dopravní značky „Dej přednost v jízdě“ v ulicích kde chybí, jedná se několik značek. Tento způsob jen „hasí“ současný stav, ale neřeší situaci v rámci strategického plánu.

 

Možné řešení 2 – doporučované

Zóna„Přednost zprava“ je platná všude a není nutné pro ni instalovat žádné značky. Nicméně, každý řidič si to nemusí hned uvědomit. Nebo nesprávně vyhodnotí přípojnou ulice jako účelovou.

Proto bych navrhoval na příjezdových cestách, viz mapka (Obrázek 1 - pod článkem) hned pod značku „Zlonice“, umístit informativní ceduli „Dodržuj přednost zprava“. Tato značka je například ve Slaném u Kauflandu.

Aby však byla značka ještě více zvýrazněna, a současně se vyřešilo i zklidnění dopravy, bylo by vhodné doplnit ji o doporučenou rychlost (IP 05) „0“. Doporučenou z toho důvodu, že více klade odpovědnost na řidiče a nikoliv přikázání. Příkaz rychlosti spousta řidiči ignoruje kvůli zbytečnosti.

Vzhledem k doporučené rychlosti by se to celé mohlo pojmout jako ZÓNA s dopravním omezením (IP 25a). V ní ale místo omezení, jen doporučení (IP 05) „40“ s textovým dodatkem „Dodržuj přednost zprava“ Na konci oblasti, tedy konec Zlonic či před vjezdem do centra (napojení Pejšovy a Nádražní na Revoluční či Komenského by byl umístěn konec zóny s dopravním omezením (IP 25b).

Vzhled značek „zón s omezením“ viz obrázek 2 a 3. (vpravo) Zobrazení je ilustrativní, přesné provedení ponechám dopravním inženýrům.

Zhodnocení a závěr

Ukončení zónyMísto umísťování několika značek dej přednost v jízdě do ulic kde chybí, bude pro vyřešení situace potřeba jen 10 značek. Navíc je možné demontovat a přestat se starat o všechny značky „dej přednost v jízdě“ či „hlavní silnice“ v oblasti, což přinese nemalé úspory do budoucna.

Doporučenou rychlostí v kombinaci s nutností dát přednost zprava dojde ke snížení rychlosti v oblasti a přitom řidič nezíská pocit, že je buzerován a omezován další zbytečným snížením rychlosti. Naopak ocení přátelské řešení dopravní situace a bude více ostražitý kvůli přednosti zprava.

Je možné, že někteří řidiči přehodnotí své návyky jízdy tras a například ve směru Lisovice – Slaný nebudou používat ulici Pejšovu, ale ulici Nádražní, kde dávají méně přednosti zprava.

Mnou navrhované řešení se dá použít nejen pro tuto část Zlonic, ale klidně jej rovnou či v budoucnu po ověření na celé Zlonice či přidružené obce.

Toto řešení je možné doplnit dalšími stavebními úpravami z projektu 03 strategického plánu, ale také je možné, že po zavedení těchto úprav se další stavební opatření ukážou jako zbytečná.

Poznámka

V případě, že z legislativy vyplývá, že není možné do značky zóna s omezením umístit doporučenou značku, je možné do ní umístit „Jiné nebezpečí“ a až pod ní doporučení. Tím se však značka rozšíří o další zbytečný symbol. Posouzení s ohledem na legislativu nechám na dopravních projektantech.

Umístění místo bílého pole do zvýrazněného žlutého rámu či žlutého pole je možné.

Rozmístění značek

Umístění značek ZÓNA a KONEC ZÓNY