Ruka ruku myje

Starostou Zlonic se opět stal pan Chochola, získal 9 hlasů od zastupitelů ze své kandidátky a také od zastupitelů Šance pro slušné. Pane starosto, tímto Vám gratuluji ke zvolení a přeji Vám, abyste dokázal splnit co nejvíce z Vašeho programu a programu Šance.  Je však s podivem, že...

Je však s podivem, že zastupitelé Šance nepředstavili vlastního kandidáta. Copak ve svých řadách nemají člena, jenž by byl schopen prosazovat jejich program? Pan Smetana, který získal jako třetí na kandidátce nejvíce hlasů, své důvody občanům uvedl. Proč je neuvedl pan Tůma, jednička kandidátky?    Proč se paní Kotěrová neucházela o tuto funkci? Jako zběhlá místostarostka má jistě dost zkušeností a mohla by být také dobrým kandidátem. Proč šance nepodpořila dalšího schopného kandidáta ze svých řad, pana Čecha? Počítala vůbec Šance s takovýmto úspěchem?  Takto to vypadá, že skutečným vítězem voleb, připraveným vládnout je ČSSD s panem Chocholou v čele a Šance se jenom sveze. A samozřejmě v případě problémů se schová za ČSSD. I veřejná volba starosty místo tajné leccos naznačí.

Doufám však, že hlasování zastupitelů pro starostu má své důvody a jejich činy budou světlem majáku v mých bouřlivých představách. Nějak se to však v dalších hlasováních nepotvrdilo. Další hlasování již probíhalo dle scénáře Šance + ČSSD. Odhlasujem si co je třeba, máme nadpoloviční většinu. Co se týká obsazení rady, rozumím tomu. Vítěz či koalice bere vše, aby mohl Zlonice řídit plně dle svých představ. V této rovině je to v pořádku.

Je však politováníhodné několik dalších věcí. Do rady a do čela kontrolního výboru byl vítězným seskupením zvolen pan Smetana, policista. Funkce zastupitele je s povoláním policisty slučitelná, protože zastupitel slibem slibuje "jen" věrnost republice a respektování zájmů obce. Ale být členem rady a kontrolního výboru dle mého již nikoliv.  Kontrola má být přeci nezávislá! Toto rozhodnutí považuji za nešťastné.

Pan Čížek na zastupitelstvu upozorňoval, že by kontrolní výbor měl být veden nezávisle, a navrhoval opozici. Tím by vítězné seskupení lépe smylo pochybnosti o svých budoucích rozhodnutích a jejich legálnosti. A to by Zlonicím prospělo. Vždyť i v programu Šance je transparentnost a tímto je pošlapávána.

Není to však jediné personální pochybení. Do rady byl opět zvolen pan Tůma, ředitel školy, která je zřizovaná obcí. Tedy je pan Tůma de-facto podřízeným pana starosty. Toto je střet zájmů. Obdobně vyznívá i zvolení pana Pagače do rady a za předsedu finančního výboru. Pan Pagač je učitel, podřízený pana Tůmy. Už vidím jak pan Pagač, z pozice předsedy finančního výboru, navrhuje například snížení části rozpočtu škole. To by pak pan Tůma mohl zase upravit výši odměn zaměstnanci. Tato úzká personální provázanost vedení městyse bude limitovat jejich rozhodnutí.

Dalším důkazem nepřipravenosti ČSSD a Šance je nesestavení kontrolního a finančního výboru. I přesto, že si odhlasovali pětičlenné složení, nakonec do každého výboru zvolili jen předsedu ze svých řad a 2 členy do finančního výboru. Pro zbytek neměli připraveno dostatek kandidátů. Respektive měli jen jednu variantu, nabídli je ODS, ale pod hlavičkou svého předsedy. Jediným úzkým paprskem naděje je fakt, že na pozici všech dalších členů výboru nehlasovali pro sebe. Jenže to by pak ten jánabráchismus byl postřehnutelný.

Vyzývám proto tímto představitele Šance a ČSSD, aby přehodnotili svá unáhlená personální rozhodnutí a připravili nové návrhy obsazení výborů a rady bez pracovních vazeb, kde by docházelo ke střetům zájmu.  Udělá se tím vstřícný krok směrem k mantře transparentnosti a o tu přeci Šanci také jde. Nebo to byl jen planý předvolební slib?